Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Berberice Hakkında Bilgi

Berberice

Hami-Sami dil ailesinin Libya-Berberî kolundan bir dil. Kuzey Afrika'da, özellikle dağlık bölgelerde yaşayan Berberîler tarafından konuşulmaktadır. Berberîce; Eski Berberîce, Orta Berberîce ve Yeni Berberîce olmak üzere üç tarihsel evreye ayrılmaktadır. Yeni Berberîce'nin lehçeleri de doğu ve batı olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Doğu (Zenet) grubu Libya vahaları, Trablus ve Cezayir (Kabiliye lehçesi dışında) Berberîcesini; batı grubu Cezayir (Kabiliye lehçesi), Fas, Moritanya, Büyük Sahra lehçelerini içine almaktadır. Berberî dili Arap harfleriyle yazılır.

Dost Site