Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beowulf Destanı Hakkında Bilgi

Beowulf Destanı

İ.S. 725 yılında yazıya geçirilmiş, 3.182 satırdan oluşan eski İngiliz destanı. Yazarı bilinmeyen destanda, Gotlar ile Danimarkalıların mücadeleleri konu edilmekle birlikte, destan İngiltere'de yazıya geçirilmiştir. Avrupa kıtasına özgü pagan (çoktanrıcı) nitelikler, destanı kaleme alan ve adı bilinmeyen bir rahibin Hristiyanlaşmış dünya görüşünün etkisiyle değişikliğe uğramıştır. Beowulf, üç bölümden oluşur; I. bölümde destan kahramınının (Beowulf) önce Grendel adlı canavarı, II. bölümde Grendel'in annesini öldürmesi anlatılır. Destanın son bölümünde Beowulf ileri görüşlü, sağduyulu bir toplum önderi olarak betimlenmiştir. Destan, Beowulf'un ölümü ve cenaze töreniyle son bulur. Beowulf'un ardından söylenenler, onun ün ve şeref için kahramanlık çabasını olduğu kadar, iyi huyunu, ılımlılığını ve sağduyusunu anlatır.

Dost Site