Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bentler Barajı Hakkında Bilgi

Bentler Barajı

Bentler Barajı

İstanbul'da Boğaz'ın Rumeli yakasında ve Belgrad Ormanı içinde bulunan yedi tarihî baraj. Bentlerin tarihi oldukça eskidir. Roma İmparatoru Hadrianus zamanında, Kâğıthane ve Alibeyköy derelerinin suları daha yukarılarda toplanmış ve kemerlerle İstanbul'a getirilmiştir. Bugün Fatih ile Beyazıt semtleri arasında uzanan Bozdoğan Kemeri, bu kemerlerin kalıntısıdır. İstanbul'un fethinden sonra Türkler, Bizanslılardan kalan bu yapılara, nüfus artışını da göz önüne alarak ekler yapmışlardır. Bentlerin en eskisi Topuz Bendi'dir. Büyük Bent ise IV. Ahmet döneminde duvarı yükseltilerek yeniden yaptırılmıştır. Bugün Büyükdere'nin kuzeydoğusunda bulunan Topuzlu Bendi'ni I. Mahmut yaptırmıştır. III. Mustafa döneminde ise Ayvat Bendi yapılmış, depremde yıkılan bent daha sonra onarılmıştır. İstanbul'un Beyoğlu yakınlarına doğru genişlemesi ve burada birçok askerî tesisin kuruluşu, II.Mahmut'un Yeni Bent adında bir bent daha yaptırmasına neden oldu. Diğer iki bent ise Valide Bendi ve Kirazlı Bent'tir. Eskiden Kırkçeşme ve Taksim suları adı altında dördü İstanbul'un, üçü de Beyoğlu'nun gereksinimini karşılayan bent suları, bugün Kâğıthane'deki Terkos arıtma havuzunda, Terkos Gölü'nden gelen şehir sularına katılmaktadır.

Dost Site