Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beniçincilik Nedir? Hakkında Bilgi

Beniçincilik Nedir?

Her şeyi kendine indirgeme, kendini evrenin merkezi sayma eğilimi, egosantrizm. Piaget, beniçinciliği çocuk özyapısının gelişiminde normal bir evre olarak belirledi. Piaget bu kavramı çocukta "ben'in dış dünya karşısında karmaşıklığı" olarak tanımlamıştır. Dörtle altı yaşları yani ikinci çocukluk diye adlandırılan dönemi karşılayan bu evre, ilk yaşların bencilliğiyle erişkinliğin nesnel bakışa dayalı toplumsallığı arasında bir geçiş yeridir, kişisel gerçeklikle nesnel gerçekliği birbirinden ayıramama özelliğiyle belirgindir. Bu evrede çocuk düşüncelerini başkasına açmak istemeyecek, başkalarının arasına karışmaktan kaçınacaktır. "Beniçincilik hem bilinç yoksunluğuna hem nesnellik yoksunluğuna karşılıktır" (J. Piaget).

Dost Site