Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bendeğil Nedir? Hakkında Bilgi

Bendeğil Nedir?

Ben olmayan, ben'e, özneye karşıt ya da ondan ayrı olan şey. Tüm nesneleri karşılar. Bendeğil kavramı, mutlak ülkücülük olarak belirleyebileceğimiz Fichte felsefesinde özel bir anlam yüklenmiştir. Bu felsefede ben başlıca gerçekliktir, düşüncenin yüce ilkesidir, sonsuzdur. Özünde sonsuz olan bu şey, bendeğil'le, yani benden bağımsız olan evrenle sınırlandırılmıştır. Dış dünya ben için bir engel yaratır. Bendeğil, buna göre, özgür ben'in bilinçdışı etkinliğinin, yani uygulamayla, ilgili etkinliğinin bir ürünüdür, ben'e karşıttır. Fichte'ye göre ben'in olumlanması savı oluşturur, sav da zorunlu olarak karşısav'ı, bendeğil'i getirir. Her ikisinden bir bileşim doğar. Demek ki bendeğil, Fichte'de diyalektiğin ikinci evresine karşılıktır.

Dost Site