Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bencilik Nedir? Hakkında Bilgi

Bencilik Nedir?

Bencilik Nedir?

Tüm bilgi ögelerini ve onların bağıntılarını ben'e indirgeyen görüş, egoizm. Bu görüş, başkalarının varlığını yanılsama sayan aşırı ülkücü bir öğretiye götürülmüştür. Bu metafizik öğreti bugün geçersiz sayılmaktadır. Ruhbilim alanında bencilik kendi benliğini aşırı sevme ve önemseme eğilimi olarak tanımlanır. Buna göre bencilik kendini koruma içgüdüsünün bir açınımı olarak kendini savunma ve kendini geliştirme eğilimi olarak alınır. Bu eğilimin, özellikle aşırıya götürüldüğünde, ahlâkî açıdan sakıncalar uyandırabilecek ve toplumsal yaşamı sıkıntıya düşürebilecek bir eğilim olduğu kesindir. Bencilik ahlâkı, her şeyden önce başkalarının yararını kendi yararına bağımlı sayma ve kendi yararı için başkalarının varlığını tehlikeye atabilme ahlâkı olarak belirir. Bu ahlâk anlayışı üzerine geliştirilebilecek bir ahlâk kuramı, bireysel çıkarı tüm ahlâk değerlerinin belirleyeni sayacaktır. Böyle bir ahlâk elbette kendini aşırı sevmeyi ve kendinden başka ve yakınlarından başka kimseyi düşünmemeyi önermekle, toplumsal yaşam açısından bir anormallik ahlâkı olacaktır. Bununla birlikte benciliği insan doğasının alt edilmez bir özelliği sayan ve toplumsal yaşamın sağlıklı gelişimi için vazgeçilmez bir eğilim olarak gören düşünürler de vardır.

Dost Site