Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bellek Nedir? Hakkında Bilgi

Bellek Nedir?

Bellek Nedir?

Öğrenilmiş, görülmüş ya da baştan geçmiş şeyleri zihinde tutma yetisi, hafıza. Bellek, insan beyninin deneylerle edindiği bilgi ve izlenimleri saptayarak biriktirme ve gereğinde bu birikimlerden yararlanma yetisi olarak da tanımlanabilir. Belleme ve öğrenme bazı kimyasal değişimler sonucu gerçekleşmektedir. Beyin sarsıntısı ya da incinmesi, frengi, vücutta sık sık beliren ve ateşin yükselmesine yol açan hastalıklar, vitamin eksiklikleri, yorgunluk ve alkolün aşırı kullanılması sonucu beynin çalışması durağanlaşır, bellek zayıflaması ve unutkanlık belirir. Kimi kişilerin gördüklerini bellemeleri çok kolay olur. Bunlara görsel tip denir. Bu olay çocuklarda yaygın olduğu hâlde yaşlılarda daha zayıftır. Belleğin en önemli yardımcıları çağrışım ve dikkattir.

Dost Site