Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Belirsizlik (Matematik) Nedir? Hakkında Bilgi

Belirsizlik (Matematik) Nedir?

Tanımlanmamış matematiksel ifade. Belirsizlikler (sıfırın sıfırıncı kuvveti); ∞0 (sonsuzun sıfırıncı kuvveti); ve 1∞'dur. Örneğin (an)=(En2+2n) dizisinin limiti + ∞, (bn)=(E-n2+1)= dizisinin limiti - ∞'dur. Dizilerin toplamının limiti hesaplanırsa lim (an+bn)=1 bulunur. Öyle ki lim(an+bn)=lim(an)+ lim(bn)= ∞- ∞=1 bulunmuş olur. Oysa (n) ve (-n2) dizileriyle benzer işlemler yapılırsa ∞- ∞= - ∞ bulunur. Görüldüğü gibi ∞- ∞ birinci durumda 1'e, ikincide - ∞'a eşit çıkmaktadır. Bu ifadeye belirsiz denmesinin nedeni budur.

Dost Site