Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Belirsiz Katsayılar Teoremi Hakkında Bilgi

Belirsiz Katsayılar Teoremi

Aynı kuvvette iki polinom, x değişkeninin tüm değerleri için aynı değeri alırlarsa, x'in aynı kuvvetlerine ait katsayıları da birbirine eşittir" biçiminde ifade edilen teorem. Örneğin (x-1)3 ile ax3bx2+cx+d polinomları denkse a=1, b=-3, c=3, d=-1'dir

Dost Site