Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Belirlenmezcilik Nedir? Hakkında Bilgi

Belirlenmezcilik Nedir?

Tanrı'da ve insanda özgür seçişin varlığını benimseyen, olgular düzeninde şaşmaz ilişkilerin varlığını yadsıyan öğreti, indeterminizm. Belirlenmezcilik, belirlenimciliğin karşıtı olarak, insan isteminin özgür olduğunu, insanın kendi seçimlerini kendi dileklerine, kendi öngörülerine göre yapabileceğini varsayar. Belirlenmezci bakış, doğadaki akışı nedensellik ilişkisi içinde görmeyen, yani onları belli yasaların güdümüne vermeyen bir bakış olarak özgürlükçü bakıştır. Atom biliminde bilinmezci anlayış, tek bir elektronun devinimini belirlemenin olanaksız olduğunu, ancak elektron demetlerinin devinimlerini belirleme olanağının bulunduğunu benimser. Buna göre öngörü tek bir öge üzerinde değil, ancak bir ögeler topluluğu üzerinde olasıdır

Dost Site