Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Belçika Ülkesi Hakkında Bilgi

Belçika Ülkesi

Belçika Ülkesi

(Flamanca: Belgie, Fr.: Belgique, İng.: Belgium), Batı Avrupa'da krallık. Alanı ile Avrupa'nın en küçük ülkelerindendir (30.513 km2). Fakat 10.021.000 (1992) olan nüfusuyla dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Başkenti Brüksel'dir (Bruxelles, Brussel). Nüfusun çoğunluğu Katoliktir. Flamanca, Fransızca ve az Almanca konuşulur (Malmedy-Eupen bölgesinde). Genellikle düz ve alçak bir ülkedir. Yükseklik, Arden kitlesinde bile 650 m.yi geçmez. Orta ve kuzeydeki düz ve alüvyonlu ovalar Hollanda sınırına ve Kuzey Denizi'ne doğru yayılır ve daha da alçalarak, bazı yörelerde deniz düzeyinin de altına inerler. Böyle yerler, komşu Hollanda'da olduğu gibi, deniz basmasından setlerle korunur. En önemli akarsu, yukarı çığırı Fransa'da kalan Escaut'dur. En önemli limanı Anvers, bu ırmak üzerinde ve kıyıdan 90 km içerdedir. Belçika beşeri coğrafyasının en ilginç yanı dil sorunudur. Başkent enleminden ülkeyi doğu-batı yönünde ikiye bölen bir sınırın kuzeyinde Hollanda ve Alman dillerine yakın bir lehçe ile konuşan Flamanlar, güneyde ise Fransızca konuşan Wallonlar yaşar. Fransızca konuşanlar %34.2, Flamanca %42.75, her iki dili de konuşanlar %15.58'dir. Başta tahıl olmak üzere, bütün toprak ürünlerinde (şerbetçiotu, keten, kenevir, tütün, şikore) elde edilen verim bakımından dünyada başta gelir. Çünkü tarım tümüyle makineleşmiştir. Fakat Belçika, alanına göre çok kalabalık bir ülke olması nedeniyle (arazinin %54'ü ekildiği hâlde) üretim ulusal gereksinimin ancak küçük bir bölümünü karşılayabilir. Büyükbaş hayvancılık esastır. Verim, tarımda olduğu gibi yüksektir (süt, peynir, tereyağı). Ülkenin % 20 kadarı, çoğu yeniden yaratılan ormanlarla kaplıdır. Fakat bütün bu ileri yöntemlere rağmen, ekonominin tarım sektörü Belçika ulusal gelirinin sadece %6,5'unu karşılamaktadır. Bu küçük oran, ekonomisinin ulaştığı düzey bakımından büyük bir ülke olan Belçika'da, sanayi, ticaret, ulaştırma sektörlerinin ne derecede gelişmiş olduğunu ortaya koyar. Nitekim etkin nüfusun %33,4'ü sanayide çalışır ve ulusal gelirin %45'ini bu sektör sağlar. Belçika, 13 milyon ton olan çelik üretimiyle dünyada dokuzuncu sırayı alır. Öteki metalürjiler, özellikle imalat sanayileri ve geleneksel bir çalışma kolu olan dokumacılıkta da büyük üretici ülkeler arasındadır. Bugün daha çok "Benelüks" bünyesi içinde ortak bir ekonomi doğmuştur. Öyle ki, bu ortak ekonomi, çapı ile ABD, İngiltere ve Almanya'dan sonra dünyada dördüncü sırayı almaktadır. Ulaşım olanakları son derece gelişmiştir. Hava, demir ve karayolları çok yoğundur. Üstelik iç sular, ırmaklar ve özellikle ırmakları birbirine ve denize bağlayan son derece yoğun bir kanal ağı (bunlardan yalnız Albert Kanalı, iç sular eşya trafiğinin %40'ını toplar) ülke ekonomisine büyük yarar sağlar. Hollanda'ya ait Rotterdam (eşya ve transit ticareti trafiği ile dünyanın birinci limanı) ve Amsterdam ile Belçika'ya ait Anvers ve Gand, Avrupa Kıtası'nın başlıca limanlarıdır.

Dost Site