Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bedevilik Nedir? Hakkında Bilgi

Bedevilik Nedir?

Peygamber soyundan geldiğini söyleyen Seyyid Ahmet-ül Bedevî'nin (1200-1278) kurduğu tarikat. Bedevî tarikatına mensup olanlar, Kuran'a ve sünnete sıkıca bağlıdırlar. Bedevîlik tarikatının ahlâkî ilkeleri; düşüncede doğruluk, düzenli davranış, temizyüreklilik, verilen söze bağlılık, muhtaçların ve yetimlerin yardımına koşmaktır. Bedevî tarikatından olanlar, üzerine kırmızı yünden sarık sarılmış on iki dilimli bir taç, kırmızı hırka ve yüzü kaplayan bir örtüyle kırmızı bayrak kullanırlardı. Osmanlılar döneminde Türk tarikatları karşısında pek tutunamayan Bedevî tarikatının İstanbul'da sekiz kadar tekkesi vardı. Tarikat, Mısır'da günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Dost Site