Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Baz Nedir? Hakkında Bilgi

Baz Nedir?

Baz Nedir?

Proton, yani hidrojen iyonu alabilen kimyasal madde. Önceleri asitlerin etkisini ortadan kaldıran tadı ekşi maddelere, daha sonra, çözündükleri zaman hidroksil iyonu veren maddelere baz denmekteydi. Bazlar genel olarak suda iyi çözünürler. Sulu çözeltileri elektriği iyi iletir ve kayganlık duygusu verir. Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye, renksiz fenolftalein çözeltisini pembeye çevirirler. Asitleri nötrleştirerek tuz ve su verirler. Ametal oksitlere de aynı etkiyi yaparlar. Genel olarak kuvvetli bazlar, metal oksitlerine suyun etkisiyle, zayıf bazlarsa metal tuzlarına kuvvetli bazların etkisiyle elde edilirler. Bu nedenle, M metal olmak üzere, bazlar M(OH)n genel formülüyle gösterilebilir. Metallerden türeyen bu bileşiklerin suda kolayca çözünebilenlerine metal hidroksitleri ya da bazik (alkali) hidroksitler denir. Amonyak (NH3) gibi hidroksil grubu içermeyen ve metalden türemeyen bazlar da vardır. Bazlar, OH grubu sayılarına göre, bir değerli (NaOH), iki değerli [Ba(OH)2], üç değerli [Al(OH)3] bazlar olarak sınıflandırılırlar. Bazların kuvveti, sulu çözeltilerindeki hidroksil iyonu derişimiyle ölçülür. Bir baz suda ne kadar çok iyonlaşırsa o kadar kuvvetli, ne kadar az iyonlaşırsa o kadar zayıftır.

Dost Site