Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bayrak Nedir? Hakkında Bilgi

Bayrak Nedir?

Bayrak Nedir?

Bir devletin ya da bir kuruluşun ayırt edici simgesi olarak kullanılan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde, tek ya da türlü renklerde, düz ya da birkaç parçaya ayrılmış, üstü amblemli ya da amblemsiz kumaş. Bayrak genellikle şali denilen yünlü kumaştan (tiftik yününden) yapılır. Çoğunlukla bayrak, bir göndere çekilmiş olarak kullanılır. Çekilmiş bir bayrağın bölümleri şunlardır: Bayrak gönderi ya da direği, gönder tepeliği, makara, bayrak salvosu, bayrak uçkurluğu, bayrak genişliği, bayrak boyu, uçkurluk kenarı, uçum kenarı, bayrağın üst kenarı, bayrağın alt kenarı, bayrağın merkezi, bayrağın mihveri. Bayrağın ilk türleri, eski kavimlerin, özellikle ordu örgütünde kullandıkları "alem"lerdir. Bunlar, madenden yapılan kutsal hayvan biçimleri, tüyler, zeytin dalı gibi şeylerdi. Bugünkü bayraklara benzer ilk bayraklar Çin'de ve Hindistan'da kullanıldı. Müslümanlığın ilk dönemlerinden beri Araplar da bayrak kullandılar. Hz. Muhammed'in bayrağının siyah olduğu söylenir. Birçok Türk devletleri, Müslüman olmadan önce "damga", "tuğ" gibi adlarla anılan bayraklar kullandılar. Hun Devleti'nin bayrağında, bir kurt simgesi vardı. Anadolu Selçukluları kara renkte bayrak kullanıyorlardı. Bayrağın tepesine de madenden bir ay konulmuştu. Osmanlılarda 14. yüzyılda beyaz, 15. yüzyıldaysa kırmızı renkli bayraklar kullanıldı. Kırmızı yüzey üzerinde ay ve yıldız bulunan bayrak 19. yüzyılın ilk yarısında ulusal ve resmî bayrak olarak benimsendi. Bu bayrakta yıldız sekiz köşeliydi. Abdülmecit devrinde yıldız beş köşeli duruma getirildi. Cumhuriyet döneminde, 29 Mayıs 1936 tarihinde onaylanan bir yasayla, Türk bayrağının biçimi ve oranları kesinlikle belirlendi. Ertesi yıl yayımlanan bir yönetmelikle de, bayrağın kullanılış biçimi bir düzene bağlandı.

Dost Site