Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Hakkında Bilgi

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı

Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı

Altyapı gereksinimlerini karşılamak için kamu yapıları, kara ve demiryolları, hava limanları, istasyonlar vb. yapmak, onarmak, doğal afetlerle ilgili çalışmalar yapmak gibi bayındırlık ve iskân hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kurulmuş bakanlık. 13 Aralık 1983 tarihinde 180 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı birleştirilerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa bağlı kuruluşlar: Karayolları Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, bakanlığın ilgili kuruluşları ise; Emlak Kredi Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Genel Müdürlüğü'dür.

Dost Site