Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bayındır Boyu Hakkında Bilgi

Bayındır Boyu

24 Oğuz boyundan biri. Bayındır, bu boyların Üçoklar grubunda yer alır. Geleneğe göre Oğuz Han'ın Bayındır adını taşıyan torunu, bu büyük boyun atasıdır. 13. yüzyılda bu boy, birçok kollara ayrıldı, bunlardan yalnız Akkoyunlu kolu, Bayındır adını korudu ve Oğuz-Bayındır geleneklerini sürdürdü. Bu yüzden, tarih kaynaklarında Akkoyunlular Bayındırlı, İranlılar Bayındıriye diye adlandırılır. 16. yüzyıl kayıtlarında Anadolu'da 52 köyün Bayındır adını taşıdığı yer almaktadır.

Dost Site