Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bayburt Şehri Hakkında Bilgi

Bayburt Şehri

Bayburt Şehri

Karadeniz Bölgesi'nin doğu bölümünün iç kesiminde il. TBMM Genel Kurulu'nda 1989 yılında alınan bir kararla il yapılmadan önce Gümüşhane iline bağlı bir ilçeydi. İlin kuzeyinde Trabzon, doğusunda Erzurum, güneyinde Erzincan ve batısında Gümüşhane illeri bulunur. Trabzon-İran transit yolu üzerinde önemli bir merkezdir. Otlukbeli, Kap, Çoruh ve Soğanlı dağları ile çevrili olan Bayburt'ta Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde görülen sert yayla iklimi özellikleri egemendir. Yıllık yağış ortalaması 400 mm. dolayındadır. Yağış dağılımı düzensiz olup, yazlar kurak geçmektedir. Yüksek Bayburt Ovası'nda genellikle buğday, arpa, şekerpancarı, patates, çavdar ve fasulye ekimi yapılmaktadır. Hayvancılık gelişmiştir; mera hayvancılığı yapılmakta olup sığır, koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Bayburt'ta özel kişi ve kuruluşlarca ilkel yöntemlerle işletilen linyit ocaklarından çıkarılan kömür, işlenmek ve pazarlanmak için Erzurum ve Erzincan'a gönderilmektedir. Bizans döneminde Baiberdon adını taşıyan kent önce Saltukluların, sonra da Danişmendlilerin egemenliğine geçti. Selçuklular tarafından alınan kent (1202) daha sonra Karakoyunlular ve Akkoyunlular arasında el değiştirdi. Otlukbeli Savaşı'nda (1473) Akkoyunlular'ı yenen Fatih Sultan Mehmet, Bayburt'u Osmanlı Devleti'ne bağladı. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran zaferinden sonra kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmasına kadar bir süre de Safevî egemenliği altında kaldı. Değişik tarihlerde kısa sürelerle Rus işgalinde kalan kent, I. Dünya Savaşı sonlarında (1918) kurtarıldı. XIX. yüzyıl boyunca Erzurum Vilayeti'nin bir kazası durumunda olan Bayburt, Cumhuriyet döneminde Gümüşhane'ye bağlı bir ilçe konumuna getirildi (1927) ve il olana dek bu konumunu sürdürdü. İldeki en eski yapı Bayburt Kalesi'dir. XVIII. yüzyılda yapılan Ulu Cami yenilenmek üzere yıktırılmış, yalnızca çini bezemeli minaresi kalmıştır. Ayrıca medrese, türbe ve hamamlar vardır.

Dost Site