Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bayat Boyu Hakkında Bilgi

Bayat Boyu

Bayat Boyu

Oğuzların Bozok koluna bağlı bir boy. Oğuzların etkin kesimini oluşturan, soylu sayılan dört Bozok boyunun, Kayı'dan sonra ikincisidir. 11. yüzyılda Siriderya kıyılarında yaşıyorlardı. Kınık boyundan olan Selçuklular yönetiminde Türkmen fetihlerine katılarak imparatorluğun batıya doğru genişlemesinde rol oynadılar. Bayatların Kerkük yöresinde yerleşmeleri Selçuklu devrinde oldu. 15. yüzyılda Antep ile Halep arasında yaşayan Bayatlar, Akkoyunlulara bağlandılar. Akkoyunlular, Karakoyunluları ortadan kaldırıp İran'a egemen olunca bir bölümü bu ülkeye giderek İran Bayatlarını oluşturdular. 16. yüzyıldan beri Bayatlar hakkında geniş bilgi edinilmiştir. Bayatlar şu gruplara ayrılmışlardır: Suriye Bayatları, Anadolu Bayatları, İran Bayatları, Irak Bayatları.

Dost Site