Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Batman Şehri Hakkında Bilgi

Batman Şehri

Batman Şehri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il ve bu ilin merkezi olan kent. 1990 yılında (Siirt'in Beşiri, Kozluk ve Sason, Mardin'in Hasankeyf, Gercüş ilçeleri bağlanarak) il yapılmadan önce Siirt'e bağlı ilçe merkeziydi. Kuzeyinde Muş, doğusunda Bitlis ve Siirt, güneyinde Mardin, batısında Diyarbakır illeriyle çevrilidir. İl toprakları Dicle Irmağı'nın kollarıyla sulanır. Diyarbakır-Kurtalan demiryolu üzerindedir. 1940 yılında Siirt'te petrol bulunması ve buna bağlı olarak kurulan Batman Rafinerisi gelişmeyi hızlandırmış, Güneydoğu Anadolu petrollerini Akdeniz'e ulaştırmak amacıyla 494 km lik Batman-Dörtyol boru hattının yapımı 1966'da bitirilmiştir. Bu boru hattı günde 10.000 ton ham petrol taşıyacak kapasitededir. Böylece Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi açısından bir göç çekim merkezi olmuş, il merkezi olan Siirt'ten daha kalabalık bir kentsel nüfusa ulaşmıştır. Buna bağlı olarak Batman'da inşaat sektörü hızla gelişmiş ancak Rafineri'nin dışındaki sanayi kuruluşları küçük ya da orta ölçekli ve az sayıda olduğundan var olan nüfusa çalışma alanı bulunamamış, işsizlik başgöstermiştir. Tarım yapılmakla birlikte Türkiye içindeki payı önemsizdir. Ancak Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile geniş alanların sulamaya açılması planlanmıştır. Kentsel nüfusun dışındaki önemli bir kesim hayvancılıkla uğraşır. Hayvancılık asıl olarak göçerlerin elindedir. Ve göçerler, aşiretler biçiminde örgütlenmiştir. Daha çok küçükbaş hayvan (koyun, keçi) beslenir. İl topraklarında işletmeye açılmış tuzlalar, tuğla, kiremit hammaddesi ve krom yatakları vardır. Batman'ın uzak geçmişi üstüne kesin bilgi yoktur. İ.S. 700'lerde Araplarca işgal edilen Batman, sonraları Selçukluların eline geçti. 1243'ten sonra Moğol egemenliğine girerek, XIV. ve XV. yüzyıllarda Akkoyunluların ve Safevîlerin etkinliğinde kaldı. 1514'te Safevî etkinliğinden kurtularak, Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 1 Eylül 1957'ye kadar İluk adlı bir bucak merkezi olan Batman, bu tarihte ilçe durumuna getirildi ve 1990 yılında il olana dek bu konumunu korudu.

Dost Site