Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Batı Roma İmparatorluğu Hakkında Bilgi

Batı Roma İmparatorluğu

Batı Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu'nun İ.S. 395 yılında ikiye ayrılmasından sonra merkezi Roma olmak üzere meydana gelen imparatorluk. Batı Roma İmparatorluğu İ.S. 395'te ortaya çıktığı zaman şu topraklara sahipti: Bugünkü Yugoslavya'nın batı kısmı, İtalya ve kuzeyindeki topraklar, Fransa, İspanya, İngiltere Adası'nın bir kısmı, Libya, Tunus, Cezayir'in bir kısmı ve Batı Akdeniz Adaları. İlk imparatoru, Theodosius'un küçük oğlu Honorius'tur (395-423). Batı Roma İmparatorluğu, kurulduğu andan itibaren, bir yandan tüm barbar akınlarını kendi üstüne çekti, diğer yandan doğunun zengin ülkeleriyle her türlü ticarî bağlantıyı kaybetti. Bu bakımdan çok yaşamayıp 476'da yıkıldı. Son Batı Roma İmparatoru olan Romulus Augustus'un, Odoakr tarafından tahttan indirilmesiyle son buldu.

Dost Site