Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bataklık Nedir? Hakkında Bilgi

Bataklık Nedir?

Bataklık Nedir?

Sığ sularla kaplı geniş batak. Kısmen bitkilerle kaplıdır. Bataklıklar, akar yeri ve doğal akaçlaması olmayan, az engebeli, çukur bölgelerde bulunur. Pek çok bataklık, çayların ve ırmakların yakınında, akarsuların terk ettiği vadi kesimlerinde toplanır. En geniş bataklıklar kuşkusuz, deniz yüzeyine yakın bataklıklardır. Deniz bataklıkları, zengin tarım ve hayvan üretimi sağlayan alanların kazanılması bakımından önemlidir. Buna karşın, sivrisinek üremesi için en elverişli alanlardır. Bu durum, sıtmaya neden olacağından ark ve kanallar açılarak bataklıkların sağlığa olan zararı önlenmeye çalışılır.

Dost Site