Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Basmakalıp Nedir? Hakkında Bilgi

Basmakalıp Nedir?

Sözlü ve yazılı anlatımda herkesçe bilinen ve çok kullanılmış düşünceler, sözcük ve deyimler, benzetmeler. Klişe, klişeleşmiş sözcükler de aynı anlamdadır. Halk ve divan edebiyatlarında geçen servi boylum, elma yanaklım gibi güzele ilişkin benzetmeler kalıplaşmış sözlere örnektir.

tags basmakalıp hakkında bilgi ile ilgili nedir ne demek

Dost Site