Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Başkurtlar Hakkında Bilgi

Başkurtlar

Başkurtlar

Güney ve Orta Ural'da yaşayan Türk boyu. Yaşadıkları ülkeye Başkırdistan adı verilir. Başkırtların Türkistan'ın güneyinden geldikleri sanılmaktadır. Moğol egemenliği sırasında hemen hepsi Müslüman olmuş ve Moğol ordularında hizmet etmiştir. 1917 Sovyet Devrimi'nden sonra özerk bir cumhuriyet olarak Sovyet yönetimine girdi. Başkırt dili günümüzün yazı dillerinden birini oluşturmaktadır.

Dost Site