Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Başkırdistan Hakkında Bilgi

Başkırdistan

Başkırdistan

(Başkırdiya), Rusya Federasyonu'nda cumhuriyet. Yüzölçümü 143.600 km2. Nüfusu 3.983.000 (1991), Başkenti Ufa (1.109.000). Güney Urallar üzerinde bulunan Başkırdistan'da Asya'dan gelen Başkırlar yaşar. XVII yy'dan sonra madenlerin işletilmesi Çarlığın egemenliğindeki çeşitli uluslardan işçileri buraya çekti. Byeloretsk bölgesinde demir ve manganez, Baymak yöresinde altın, bakır madenleri vardır. İkinci Bakû bölgesini oluşturan petrol yataklarının bir bölümü de ülke topraklarındadır. Bozkurt ve İran efsanelerinde adı geçen Başkırtlar, Moğollar zamanında Müslüman oldular; Altınordu devleti yıkıldıktan sonra komşu hanlıkların yönetimi altına girdiler. XV. ve XVI. yy'larda hanlık olarak yönetilen ülkeyi XVII yy'da Rus Çarlığı ele geçirdi ve 1872'de Çar egemenliğine girdi. 1917 Devriminden sonra Sovyetlerle bir özerklik anlaşması yapıldı (19 Şubat 1919).

Dost Site