Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bask Dili Hakkında Bilgi

Bask Dili

Baskların dili. Bask dilinin hangi dil ailesine bağlı olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır. İ.Ö. 2000 yıllarında Önasya'dan gelen göçmenlerin konuştuğu dilden türediği sanılmaktadır. Bugün İspanya'nın kuzeydoğu bölümünde Guipuzcoa ili ile dağınık olarak Vizcaya, Alava ve Navarra illerinde, Fransa'da da Boyonne ve Mauléon ilçelerinde yaşayan 800.000'e yakın Bask tarafından konuşulmaktadır. Bask dilinin 8 lehçesi bulunmaktadır: Guipuzcoa lehçesi, Kuzey ve Güney Yukarı Navarra lehçeleri, Labourd lehçesi, Batı ve Doğu Aşağı Navarra lehçeleri, Soule lehçesi, Vizcaya lehçesi.

Dost Site