Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Basit Sinüzoidal Hareket Hakkında Bilgi

Basit Sinüzoidal Hareket

Hareketli bir cismin, belli bir denge konumuna olan uzaklığıyla doğru orantılı ama ters yönlü bir ivmeyle yaptığı düzenli titreşimler. Basit harmonik hareket de denir. Grafik olarak, yol ve zaman değişkenli bir sinüs eğrisiyle gösterilebilir; yani bu hareket, düzenli aralıklarla tekrarlanır. Bir aralığın tamamlanması için gerekli zamana periyot, periyodun sayısal tersine yani, birim zamana düşen titreşim sayısına frekans, denge noktasıyla cisim arasında oluşabilen maksimum uzanıma genlik denir. Maksimum uzaklıkta cismin hızı sıfır, denge noktasındaysa maksimumdur. Dalga hareketleri, gezegenlerin dolanımları, bir yaya asılı ağırlığın ve bir saat sarkacının salınımı, basit sinüzoidal hareketle açıklanabilir. Gerçek bir sinüzoidal hareket, direnç kuvvetlerinin etkisiyle sönümlenir.

Dost Site