Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Basit Makineler Hakkında Bilgi

Basit Makineler

Basit Makineler

Kolay iş yapabilme olanağı sağlayan araçlar. Bunlardan biri ya da ikisi, daha karmaşık yapıdaki birçok makinenin parçaları olarak kullanılırlar. Kaldıraç, çıkrık, mil ve tekerlek, makara, eğik düzlem ve vida, hatta fren ve su cenderesi, basit makinelerden sayılabilir. Basit makinelerle küçük bir kuvvet harcanarak, büyük bir direngen kuvvet yenilebilir ama işten kazanç elde edilemez. Hatta, bu makineler kullanılırken, sürtünme ve direnç kuvvetlerini yenmek için, ek bir enerji de harcanır. Basit makinelerin başlıca görevi, üzerine uygulanan kuvvetlerin değerini ve yönünü değiştirmektir. Bir basit makinenin verimi, elde edilen işin harcanan işe oranıdır ve verim, her zaman birden küçüktür.

Dost Site