Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Basım Nedir? Hakkında Bilgi

Basım Nedir?

Basım Nedir?

Klişe, dökme harf ya da çeşitli kalıplar kullanarak makine ya da başka araçlar yardımıyla kâğıt, bez vb. nesnelerin yüzeylerine yazı, resim çıkarma ve bu yolla onları çoğaltma işi. Basım işini yapabilmek için çıkartılan kalıba baskı kalıbı (kitap basımında forma), basım işinin yapıldığı yere de matbaa (basımevi) denilir. İ.Ö. 5000 yıllarında görülen düz ve silindir biçimindeki damgalar ilk basım örnekleri sayılmaktadır. İlk kâğıt baskısı ise Çin'de yapılmıştır. Kâğıdın Çin'den Batı'ya yayılmasıyla Avrupa'da 13. yüzyılda basım yapıldığı bilinmektedir. Madenden harf dökerek geliştirilen basım tekniğinin başlangıcı olarak da Johann Gutenberg'in Almanya'nın Mainz kentinde gerçekleştirdiği (1440) Kutsal Kitap basımı kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk basımevi dinsel yapıt basmamak koşuluyla İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuş (1726), Kitab-ı Lûgat-ı Vankulu adlı ilk Türkçe yapıt 1729'da basılmıştır.

Dost Site