Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Basılı Devre Nedir? Hakkında Bilgi

Basılı Devre Nedir?

Basılı Devre Nedir?

İletken bağlantıları ve bazı parçaları yalıtkan bir taban üzerinde oluşturulmuş, levha biçiminde elektronik devresi. Çok ince, ayrıntılı olarak hazırlanabilen, seri üretime elverişli, sağlam devrelerdir. Taban malzemesinin seçimi uygulama alanına bağlıdır. Yüksek frekansta çalışacak devreler için yalıtkanlığı fazla, yüksek sıcaklıkta çalışacaklar içinse, minerallerle güçlendirilmiş tabanlar kullanılır. Basılı devrenin elde edilmesi için, taban çok ince bir iletken tabakayla (genellikle bakır) sıvanır ve devre şemasını içeren bir fotoğraf filmi aracılığıyla bu tabakanın bir bölümü, asitten etkilenmeyen bir maddeyle kaplanarak geri kalanı asitle indirilir. Basılı devre, taban üzerine, iletken bir mürekkeple devrenin doğrudan çizilmesiyle de elde edilir. Tabanın her iki yüzünde de devre bulunan iki taraflı basılı devreler yaygındır. Aralarında ince yalıtkan tabaka bulunan çok katlı basılı devreler de yapılmaktadır.

Dost Site