Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Basil Nedir? Hakkında Bilgi

Basil Nedir?

Basil Nedir?

Çok küçük ve tek hücreli oldukları için ancak kuvvetli mikroskoplarla görülebilen, çomak biçiminde ince uzun bakterilere verilen ad. Basiller tek tek olabilecekleri gibi, birbirine bitişik de olabilirler.

tags basil hakkında bilgi ile ilgili Bacillus

Dost Site