Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Baryon Nedir? Hakkında Bilgi

Baryon Nedir?

Mezon salarak nükleona dönüşen bir fermiona ve doğrudan doğruya bir nükleona verilen ad. Baryonların kütlesi protonunkine eş ya da daha büyüktür. Baryon sayısı (B) denen ve baryonlar için B=1, antibaryonlar için B=-1, bütün öteki parçacıklar için B=0 olacak biçimde bir kuvantum sayısı da tanımlanmaktadır. Parçacık etkileşimlerinde toplam baryon sayısı sabit kalır. Baryonların, kuvark adı verilen üç ayrı parçacıktan oluştuğu öne sürülmektedir. Kararlı olan proton ve 932 saniyelik ömrü olan nötron dışında, ortalama ömürleri, saniyenin on milyarda biri (sigma sıfırınki yüz trilyonda biri) düzeyindedir.

Dost Site