Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bartın İli Hakkında Bilgi

Bartın İli

Bartın İli

Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde il ve bu ilin merkezi olan kent. Cumhuriyet'in ilânından sonra Zonguldak iline bağlı bir ilçeyken Ağustos 1991'de il konumuna getirildi. Kuzeyinde Karadeniz, batısında ve güneyinde Zonguldak, doğusunda Kastamonu bulunur. Karadeniz kıyısından içeriye doğru 1.500 m'ye ulaşan yükseltiler (Sarıçiçek Tepe 1.726 m, Kıcılcaören Tepe 1.379 m, Göktepe 1.416 m, doğuda Küre Dağları'nın batı uzantıları) yer alır. İl toprakları Karadeniz'e dökülen Kocaırmak (Bartın Çayı, 107 km) ile beslenir. 1967'de işletmeye açılan Bartın Limanı bölgeye ayrıca bir önem kazandırmıştır. Ilıman Karadeniz ikliminin gözlendiği ilde, yağışlar kıyı kesimlerinde daha fazladır. Yazlar serin, kışlar Ilıman, yağış tüm yıla dağılmıştır (yıllık ortalama yağış 1.067 mm, ortalama sıcaklık 12.5°C). Zengin bitki örtüsünü ormanlar oluşturur (kayın, gürgen, meşe, karaçam, göknar). Tarım (buğday, mısır, ayçiçeği, keten, fındık, elma vb), balıkçılık, hafif sanayi (tekne yapımı, kiremit tuğla, kereste, çimento fabrikaları), ticaret, ormancılık, başlıca ekonomik etkinliklerdir. En önemli yeraltı kaynağı, linyit yataklarıdır. Hititler'e kadar uzanan bir tarihe sahip olan bölge, İ.Ö. 1200'lerde Friglerin egemenliğine geçti. Kimmerler bir süre bölgeyi işgal ettilerse de uzun süre kurada kalamadılar). Siyasal güç çeşitli yerel kavumler arasında el değiştirdikten sonra İ.Ö. VI. yy'da Lidya'nın eline geçti. Bu dönemde ticarî amaçlarla Amastris (Amasra) iskelesi kuruldu. İ.Ö. 546'da Persler Anadolu'yu ele geçirdilerse de Karadeniz kıyısındaki koloni kentlerine dokunmadılar. Büyük İskender'in Pers egemenliğine son vermesinin ardından da durumda değişiklik olmadı. İ.Ö. 70'te Roma, imparatorluğun 395'te ikiye ayrılmasından sonra da Bizans egemenliğine girdi ve zamanla önemini yitirdi. IX. yy'da Rus saldırılarına uğrayan kent tamamen yıkıldı. 1261'de Bizans, Cenevizliler'e Amasra Kalesi ve iskelesini kiralayarak yörenin denetimini onlara bıraktı. Bartın ve çevresi, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460'ta Osmanlı topraklarına katıldı.

Dost Site