Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Baroskop Nedir? Hakkında Bilgi

Baroskop Nedir?

Baroskop Nedir?

Farklı hacimdeki ağırlıkları tartan bir tür terazi. Arşimet ilkesinin gazlar için de geçerliliğini kanıtlamaya yarar. Baroskop, duyarlı bir terazinin kefelerine, hava içindeki ağırlıkları eşit, hacimleri farklı iki cismin asılmasıyla elde edilir. Hava varken dengede olan baroskopun boşlukta dengesi bozulur. Arşimet ilkesine göre, hacmi büyük olan cisim havada daha hafif gelir, yani, bir cismin gerçek ağırlığını anlamak için, cismi boşlukta tartmalı ya da havadaki ağırlığına havanın kaldırma kuvvetini eklemelidir. Baroskop deneylerinin sonuçlarına göre, 1 mgr.a kadar olan tartılarda düzeltme şarttır.

Dost Site