Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Baro Birliği Hakkında Bilgi

Baro Birliği

Baro Birliği

Bir kent ya da bölgenin avukatlarını içinde toplayan, tüzel kişiliği olan meslek kuruluşu. Baro, avukatların haklarını ve onurlarını korur, meslek gereklerini hukuk ahlâkına uygun bir biçimde yerine getirip getirmediklerini denetler. Her baronun, genel kurul, yönetim kurulu, başkanlık, başkanlık divanı, disiplin kurulu ve denetleme kurulu gibi organları vardır. Yönetim kurulu, baro başkanıyla en az dört üyeden oluşur. Üyeler, levhada yazılı ve en az on yıl kıdemli olanlar arasından seçilir. Türkiye'de ilk baro 1878'de İstanbul'da kurulmuştur. Bilinen en eski barolar İ.Ö. 500'de kurulan Atina barosu ve İ.Ö. 60'ta kurulan Roma barosudur.

Dost Site