Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Barbarlar Hakkında Bilgi

Barbarlar

Barbarlar

Eski Yunanlıların, Yunanca konuşmayan herkese verdikleri ad (Yunanca "barbari"). Yunanlılar bu sözcüğü yalnızca ilkel kavimler için değil, Persler ve Mısırlılar gibi uygarlıklar için de kullanıyorlardı. Romalılar Yunan kültürünü benimseyince, Yunanlılar'ın ve Roma İmparatorluğu'nun sınırları dışında kalan uluslar barbar (Lâtince "barbarus") sayılmaya başlandı. Aralarında Got, Vandal ve Hunların bulunduğu bu barbarlar, İ.S. 4. ve 5. yüzyılda imparatorluğun sınırlarını geçtiler. Barbar akınları 6. yüzyılın sonunda zaten zayıf düşmüş olan Roma İmparatorluğu'nun çökmesine yol açtı. Terim giderek eski anlamını yitirdi ve genellikle uygar olmayanlar için kullanıldı.

Dost Site