Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bar (Birim) Nedir? Hakkında Bilgi

Bar (Birim) Nedir?

CGS birim sisteminde, 105 paskala eş, basınç birimi. Genellikle meteorolojide milibar askatı kullanılır; 1000 milibar bazen meteorologlarca standart atmosfer olarak kabul edilirse de gerçekte 1 atmosfer, 1013,25 milibara eşittir. Eskiden bar, 1 cm2 ye 1 dinlik bir kuvvetin etkimesi biçiminde tanımlanmaktaydı; günümüzdeyse buna bari denmektedir.

Dost Site