Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Banat Bölgesi Hakkında Bilgi

Banat Bölgesi

Banat Bölgesi

Orta Avrupa'da doğal ve tarihsel bölge. Doğuda Transilvanya ve Eflâk, batıda Tizsa, kuzeyde Mureş ve güneyde Tuna ırmakları arasında kalır. Ortaçağlarda 9-14. yüzyıllarda çoğunlukla Macar ve Sırplar tarafından iskân edilmiş olan Banat 1526-1718'de Türk egemenliği altında kaldı. I.Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya ve Romanya arasında bölündü ve Szeged çevresinde kalan küçük bir kısmı da Macaristan'a bırakıldı (1920 Trianon Antlaşması). En büyük bölümü olan Romanya Banatı'nın alanı 21.800 km2, nüfusu 1,1 milyon ve merkezi ise Temeşvar'dır. Banat, yeraltı kaynaklarıyla zengin bir tarım ve hayvancılık bölgesidir.

Dost Site