Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Balım Sultan Kimdir? Hakkında Bilgi

Balım Sultan Kimdir?

Balım Sultan Kimdir?

(?- 1516, ?), Bektaşîlerin, Hacı Bektaş Veli'den sonra ikinci piri. Hızır Balı adıyla da anılır. Hacı Bektaş Veli'nin evlât edindiği Kadıncık Ana'nın torunlarındandır. Dimetoka'da bir tekkenin şeyhiyken, 1501'de II. Bayezit, onu Kırşehir'deki Hacı Bektaş tekkesinin başına getirdi. Balım Sultan, Bektaşî tarikatında önemli değişiklikler yapmıştır.

Dost Site