Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Balıklar Hakkında Bilgi

Balıklar

Balıklar

Omurgalılar dalının bir sınıfı (Pisces). Hepsi suda yaşarlar. Bununla beraber suda yaşayan daha ilkel yapılı canlılardan çok farklıdırlar. Bir kısım organları değişerek suda yaşam koşullarına uymuştur. Bunların başında üyeleri (kol ve bacakları) gelir. Bunlar yüzgeç biçimine dönüşmüşlerdir. Balıkları diğer omurgalılardan ayıran önemli bir özellik de solungaçla solunmalarıdır. Balıkların besinleri çok çeşitlidir. Kimileri denizde yaşayan omurgasız hayvanları, deniz yosunlarını vb. yer, kimileri başka balıklarla ve suda yakaladıkları diğer hayvanlarla beslenir. Köpekbalığı gibi çok yırtıcı olanları da vardır. Kimi köpekbalığı türleri aç kaldıklarında insanlara bile saldırırlar. Balıkların büyüklükleri de çok çeşitlidir. Birkaç santimden metrelerce uzunluğa kadar değişir. Balıklar insanlar için yararlı besin kaynakları olduğu gibi, kümes hayvanları için yem olarak, gübre olarak da kullanılırlar. Bazı balıklarda iskelet kıkırdaktan yapılmıştır. Bunlar sınıflandırmalarda ilkel balıklar olarak kabul edilirler. Kimi bilim adamları, bu balıkları sınıf olarak nitelendirmekte ve iskeletleri kemik olan balıkları gerçek balıklar (Pisces) sınıfına almaktadır. Bunlara göre, iskeletleri kıkırdaklı, yüzgeçleri tek, altçeneleri olmayan ve ağızları yuvarlak bir dudakla çevrilerek vantuz biçimini almış, asalak ve yarı asalak olarak yaşayan hayvanlar, omurgalıların en ilkel sınıfını oluştururlar (Cyclostomata). Hepsi denizde yaşayan, iskeletleri kıkırdaklı, vücutları dişe benzer sert pullarla örtülü, yüzme keseleri olmayan balıklarıysa ikinci sınıf olarak kabul etmektedirler (Elasmobranchii). Bu sınıfın, köpekbalığı da aralarında olmak üzere 600 kadar türü bilinmektedir. Ve bunların dışında kalan, iskeletleri kemikten oluşmuş, yüzme keseleri bulunan, solungaçları örtülü balıkları da gerçek balıklar sınıfına almaktadırlar (Pisces). Balıkların büyük bir bölümü denizlerde, bir kısmı da akarsu ve göllerde yaşarlar. Kural olarak hepsinin solungaçla solunmalarına karşılık kimilerinde yüzme keseleri, akciğerlere benzer bir yapıya dönüşmüştür (Dipnoi = akciğerlibalıklar). Bu balıklar durgun sularda yaşarlar, solunum için su yüzüne çıkarlar ve birkaç türden ibarettirler. Püskülyüzgeçliler (Crosspterygii) takımına giren balıkların yüzgeç iskeletleri, dört ayaklı omurgalıların bacak iskeletini andırır. Bu takımdan kimi cinsler yüzgeçlerini az çok bacak gibi kullanabilirler. Bu takım günümüzde yalnızca birkaç türle temsil edilmektedir. Mersinbalıkları takımı (Chondrostei), kemiklibalıkların en ilkellerini, tümkemikliler takımı (Holostei) ise tatlı sularda yaşayan balıkları kapsar. Yaşayan ve bilinen balık cinslerinin pek çoğunu kapsayan en geniş balıklar takımı ise kemiklibalıklardır (Teleostei). Uskumru, palamut, hamsi, alabalık, sazan, kefal, yılanbalığı vb. bu takımdandır.

Dost Site