Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Balıkesir Kongresi Hakkında Bilgi

Balıkesir Kongresi

Balıkesir Kongresi

Batı Anadolu'da Yunan işgaline karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere toplanan kongre. 26-30 Temmuz 1919 tarihleri arasında 48 delegenin katılmasıyla toplandı. Kongre başkanlığına Hacim Muhittin (Çarıklı) seçildi. Kongre kararları 29 maddedir. Kongrede alınan önemli kararlar şunlardır: 1) Kongrenin hiçbir siyasî kuruluşla ilgisi yoktur. Çetecilikten nefret eder, düzenli bir teşkilâtla düşmanı geri atmaya azmetmiştir. 2) Yunanlılara karşı koymak için millî seferberlik ilân edilmiştir. 3) Amaca ulaşmak ve bütün hareketi bir merkezden yönetmek için bir merkez heyeti oluşturulmuştur. 4) Kongre, eylül sonunda 100 kişi olmak üzere tekrar toplanacaktır.

Dost Site