Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Balık Gölü Hakkında Bilgi

Balık Gölü

Balık Gölü

Anadolu'da iki gölün adı. İlki, Ağrı ili sınırları içinde, 2.241 m. yüksekliktedir. Karaköse'nin kuzeydoğusunda 34 km2'lik bir alana yayılmıştır. Ağrı Dağı'ndan akan lavlarla önü tıkanan küçük bir akarsuyun oluşturduğu bir set gölüdür. Suyu tatlı olan gölde bol balık bulunur. Fazla sularını Balıkgölü Deresi adlı bir ufak akarsuyla boşaltır. Aynı adı taşıyan ikinci göl, Karadeniz kıyısında Kızılırmak deltasının doğu kenarındadır. Bu göl, bir ayakla denize bağlanır. Bu nedenle suyu tuzlu ve acıdır. Burada yanyana iki lagün vardır. Birbiriyle ilişkili bu lagünlerden biri Balık Gölü, ötekisi Uzungöl'dür. Her iki gölün yüzölçümü 12 km2'dir.

Dost Site