Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bakteriyofaj Nedir? Hakkında Bilgi

Bakteriyofaj Nedir?

Bakteriyofaj Nedir?

Bakterilere asalak olarak yerleşip onları yok eden çok küçük canlı. Yalnızca faj da denir. Özellikleri virüslere çok benzediğinden virüsler grubundan olduğu kabul edilir. Bakteriyofaj bir tek DNA molekülünden ibarettir. Bakteri hücresine giren bir bakteriyofaj, bakterinin metabolizmasını kendi yararına çevirerek önce kendi protein molekülünü oluşturur. Sonra biçimini belirler, yani küremsi bir baş ve bir kuyruk oluşturur. Böylece bakteri hücresinin içinde, kısa zamanda yüz kadar bakteriyofaj ortaya çıkar. Sonunda bakteri çözülüp parçalanır ve bakteriyofajlar serbest kalır. Kimi bireyler ise çözülmeye karşı koyar. Bu durumda bakteriyofaj zayıflatılmış ve bakteri içinde hapsedilmiştir. Bakteri normal üremesini sürdürür. Yine de ortam koşullarının değişmesiyle bu denge bozulabilir ve bakteri hücresi çözülebilir. Bakteriyofajlar, zaman zaman çözülen bakterinin kromozomlarından parçalar alıp yeni bakteriye taşıyabilirler. Böyle durumlarda eşey hücresi rolü oynamış olurlar. Belli bir bakteriyofaj, bir bakteri türünü ya da ona yakın türleri etkiler. Bakteriyofajlar tedavide aşı ve antibiyotiklerle birlikte kullanılırlar.

Dost Site