Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Hakkında Bilgi

Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu

Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, kabine. Üyeleri, Türkiye'de başbakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ya da milletvekili seçilme özelliğine sahip kişiler arasından seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Bakanlar Kurulu, başbakanın başkanlığında çalışır. Cumhurbaşkanı da gerektiğinde bu kurula başkanlık edebilir. Bakanlar Kurulu oluşturulduktan sonra, tam listesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Listenin sunulmasından sonraki bir hafta içinde, Bakanlar Kurulu programı başbakan ya da bakanlardan biri tarafından okunur. Okunduktan 2 tam gün sonra program tartışılır ve aradan 1 tam gün geçtikten sonra da Millet Meclisi'nden güvenoyu istenir. Hükümet siyasetinin yürütülmesinde müşterek sorumlu olan Bakanlar Kurulu, meclislere kanun teklif edebilir. Bakanlar Kurulu'nun ya da kuruldaki bir üyenin düşmesi, Millet Meclisi üye tamsayısının çoğunluğunun oylarıyla mümkündür.

Dost Site