Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bahariye Nedir? Hakkında Bilgi

Bahariye Nedir?

Bahar betimlemesiyle başlayan kasidelerin adı. Bahar betimlemeleri gerçekçi değildir. Baharın çağrışımlarından yararlanılarak aşırı abartmalara gidildiği görülür. Nef'i'nin IV. Murat'ı övdüğü "Esti nesim-i nevbahar..." sözcükleriyle başlayan kasidesi buna örnektir.

tags bahariye hakkında bilgi ile ilgili IV. Murat nevbahar kaside çeşitleri konularına göre kasideler

Dost Site