Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bahailik Nedir? Hakkında Bilgi

Bahailik Nedir?

Bahailik Nedir?

Babîlikten gelişme bir mezhep. Kurucusu Bahaullah takma adıyla tanınan Mirza Hüseyin Ali'dir (1817-1892). Osmanlılara sığınmış, birkaç yere sürgün edildikten sonra Bağdat'ta ölmüştür. Bahaîilere göre dinler arasında bir ayrım yoktur, hepsinin varmak istediği amaç birdir. Böyle olunca dil, din, soy vb. ayırıcı etmenler ortadan kalkmalı, insanca bir birlik kurulmalıdır. Bu niteliği dolayısıyla Bahaîlik, yeryüzünün birçok ülkesine yayılmıştır. Merkezi İsrail'in Hayfa kentidir. İnançları, Müslümanlıkla bağdaşmaz.

Dost Site