Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bağdat Paktı Nedir? Hakkında Bilgi

Bağdat Paktı Nedir?

Türkiye, İran, Pakistan ve İngiltere arasında imzalanan güvenlik ve savunma antlaşması. 24 Şubat 1955 tarihinde Türkiye ile Irak arasında "Karşılıklı İşbirliği Antlaşması" imzalandı ve bu antlaşmanın, bölgenin güvenliği ve barışıyla ilgilenen devletlere açık olduğu ilân edildi. Bu çağrıya aynı yıl içinde İngiltere (5 Nisan), Pakistan (23 Eylül) ve İran (3 Kasım) olumlu cevap verdiler. Bunun üzerine 21 Kasım 1955'te Bağdat'ta toplanan Bakanlar Konseyi, Bağdat Paktı'nın kurulmasını kararlaştırdı. ABD konseye gözlemci gönderdi ama pakta katılmayacağını açıkladı. Bununla birlikte, konseyce yapılan resmî bir açıklamada, ABD'nin konseyle sürekli askerî ve siyasî bağlantı kurması ve ekonomik komite toplantılarında bir temsilci bulundurması yolunda karar alındığı açıklandı. 1958'de Irak'ta Haşimî rejiminin yıkılmasından sonra bu devlet pakttan çekildi. Bunun üzerine paktın merkezi Ankara'ya taşındı ve adı CENTO olarak değiştirildi.

Dost Site