Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bağ-Kur Nedir? Hakkında Bilgi

Bağ-Kur Nedir?

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kısa adı. 1971 yılında ve 1479 sayılı yasayla kurulan Bağ-Kur'un merkezi Ankara'dadır. Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenen Bağ-Kur, genel müdürlük, yönetim kurulu ve genel kuruldan oluşur. Genel müdür, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca atanır. Yönetim kurulu bir başkanla sekiz üyeden oluşur. Bağ-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışan özerk bir kuruluştur. Bağ-Kur'un gelirini, sigortalılardan alınan primlerin yanı sıra çeşitli bağış, vasiyet, para cezaları ve yardımlar oluşturur. Bağ-Kur, yaşlılık aylığından başka sakatlık ve ölüm aylığı da verir. Ayrıca üyelerine konut ve toplu işyeri yapımı için krediler sağlar. Yabancı uyruklular, tarım alanında çalışanlarla Emekli Sandığı dışında kalan, sözleşmeyle bir işyerine bağlı olmayarak bağımsız çalışan herkes Bağ-Kur kapsamı içine girebilir.

Dost Site