Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bağ (Kimya) Hakkında Bilgi

Bağ (Kimya)

Bağ (Kimya)

Bir molekülü ya da bileşiği oluşturan atomların birbirlerine bağlanma biçimi. Atomlar, yapılarına ve içinde bulundukları koşullara göre birbirlerine farklı biçimlerde bağlanırlar. Dış kabuklarındaki elektron sayılarını 2, 8 ya da 18 gibi kararlı sayılara ulaştırmak için ya elektron alışverişi yaparak "iyonik" bağlar ya da en az birer elektronlarını ortaklaştırarak (böylece iki elektronun, her iki çekirdek etrafında birlikte dönmesini sağlayarak) "kovalent" bağlar oluştururlar. Kovalent bağlar, ortaklaşan elektron sayısına göre tek bağ, çift bağ ve üçlü bağ olarak adlandırılır ve o sayıda çizgiyle gösterilir. Örneğin açık formülü H-C@C-H olan asetilende karbon ve hidrojen atomları arasında tek bağ, karbon atomları arasında üçlü bağ vardır.

Dost Site