Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Babüssaade Kapısı Hakkında Bilgi

Babüssaade Kapısı

Babüssaade Kapısı

Divan Meydanı'nı, padişahların sarayda selamlık hayatının geçtiği, iç saray teşkilatının ve saray okulunun bulunduğu mekânları içeren Enderun Avlusu'na bağlar. Sultanı temsil eden bu kapı önünde cülus, bayramlaşma, arife divanı ve ayak divanı adı verilen tören veya olağanüstü hal toplantıları yapılırdı. Bu gibi olaylar dışında padişah bu kapıdan Divan Meydanı'na çıkmazdı. Sembolik olarak padişah evinin cümle kapısı olan ve her zaman kapalı tutulan bu kapının arkasına izinsiz geçmek mutlak idareye yapılan en büyük hukuk ihlali sayılırdı. Sarayın en yetkili ağası olan Bâbüssaâde Ağası'nın sorumluluğundaydı. Enderun kapısı, harem kapısı, akağalar kapısı da denir.

Dost Site