Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Babürname Nedir? Hakkında Bilgi

Babürname Nedir?

Babürname Nedir?

Hindistan Büyük Türk İmparatorluğu'nun kurucusu Zahirüddin Muhammet Babür Şah'ın yapıtı. Asıl adı "Vekayi"dir. 1526-1528'lerde yazıldığı tahmin edilen kitap, bir yaşamöyküsü olduğu kadar bir imparatorluğun kuruluşu ve gelişim süreci olaylarını da kapsar. Anılar, Babür'ün 12 yaşındayken Fergana'da tahta çıkışıyla (10 Haziran 1494) başlar ve ölümünden 16 ay öncesine kadar sürer (7 Eylül 1529). Ne var ki arada bazı atlamalar vardır. Bunlar ya kaybolmuştur ya da bilinçli bir biçimde atlanmıştır. Yapıtın en önemli özelliği, Babür'ün kendini olduğu gibi anlatmasıdır. Olabildiğince nesneldir. Dil yapmacıksız ve sadedir. Babür Şah, gördüğü yerlerin coğrafî durumunu, siyasî, idarî ve askerî yapısını, ileri gelenlerin düşünce ve davranışlarını anlatır. Çağatay nesrinin en güzel örnekleri arasında olan yapıt 16. yüzyılda Abdurrahman Mirza Han tarafından Farsçaya çevrildi; ilk kez N. İlminski tarafından "Baber-Nameh" adıyla basıldı (Kazan, 1857), 1905'te "The Baburname" adıyla Beveridge tarafından İngilizcesi yayımlandı. Türkçe çevirisi Reşit Rahmeti Arat tarafından yapıldı (1943-1946).

Dost Site